FYX

Rotterdam - Tuin van Noord

Het project “Tuin van Noord” omhelst de verbouwing van de oude gevangenis van Rotterdam. De gevangenis werd volledig ontmanteld, de gevels werden gestut aan de buitenzijde om de stabiliteit te garanderen en het dak en de vloeren werden afgebroken.

Door de stutwerken blijft het monumentale karakter en kan de binnenstructuur volledig gesloopt worden tot op het niveau maaiveld en dit in 1 fase, met tijdswinst en minder hinder voor de aannemer als grote voordeel.

Er werd gekozen voor paalfunderingen omdat de ondergrond in Rotterdam zwak is, de stad is gebouwd op “dik water”. Onder iedere driehoekstructuur zitten 2 heipalen van 26 meter diep in de grond. De paalfunderingen kunnen de berekende krachten opnemen en via ter plaatste gestorte betonblokken worden de driehoekstructuren verbonden met palen.

In beeld